Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lâm Sơn

nan-nghiadan-thcslamson@edu.viettel.vn